Sveriges PapegojMagasin Nr 1 jan 2014 - Page 17

S v e r i g es S i d a P a p e g o jM a g a s i n N y m f k a k a d u a — n y m p h i s c u s D e l Köper du från en uppfödare ska du höra dig för om vad föräldrarna får för mat och vad de har fått under tiden de matat upp ungarna. Det är viktigt att ungarna matas upp med en varierad och näringsriktig kost. Enbart torrt frö är inte acceptabelt. Är det en handuppmatad unge du köper ska den vara uppmatad med s.k. handuppmatningsfoder. Då vet du att den fått alla vitaminer och mineraler som är viktiga för att den ska utvecklas normalt och bli stark och livskraftig. Är fågeln ringmärkt? Då ska du höra dig 1 7 h o l l a n d i c u s 1 Är det en unge ska den vara ringmärkt med en fast ring, antingen en sk "föreningsring” eller med en sk "SF-ring". Vänd dig gärna till din förening så får du mer information om ringar och vad inskriptionen betyder. (Föder du själv upp fåglar och vill ringmärka dina ungar vänd dig till din förening så får du hjälp med att beställa ringar)". Får du inget svar på frågan vad som står på ringen – vänd till en annan uppfödare eller zooaffär. Köp aldrig "den lilla stackarn" som sitter i ett hörn på golvet. Det är inte normalt att fåglar sitter på golvet så något är inte som det ska med den fågeln. Oavsett vilket kön eller vilken färg du väljer är det viktigt att du inte köper 'första bästa nymf' utan du ska känna att det är j W7BFV