Suomen Viron-instituutin vuosikertomus 2015 - Page 34

Marit Björnegran: Majakkasaaret. Naivistit Iittalassa -näyttely. OHJELMAKALENTERI TAMMIKUU 13.1. Munkkiniemen yhteiskoulun edustajat vierailivat instituutissa opettajaseminaarin suunnittelukokouksessa. (2 osallistujaa) 13.1. Helsingin Gymnasiet Lärkan -opiskelijaryhmän vierailu \ۈ\K M[\ZXJBLˈ K[Y[Y[[YܚXKZ[Z[[\[H\ۈZ[\K [\ZXJBˈ K[X\00ZZ[H]]Z]H[\]H[]\[[YXK[Y\Z[H[[\ KZH[HZ][H[\]H[Y[\][[\Y[[[[\[K]X[\Y[[[Y[UY\Z[[[XZKSRRUBKKˌ[]]]H\00ZH[HZ][[H\][XZ\ڝZ[[[\K LH[\ZXJB[X\[0]Y]ݚ\H\ۈ\\Y\ M[\ZXJB[X\00ZZ[H]]Z]H[\]H[ZH\[HY[[]Z]N[]\0]0[[\ L LLK[]]][ZH[HZ][H[\]HSNX[H[[ \0][H[[\ MY\\[[H00[KZZY[Hۈ[X[Z[[Z\[\ˈ0pZXH]00[[ZHB00[Hܝ]\K[Z\]Y\HY[H]ZH\Y[H[[X[ܜK M[\ZXJBM[X[Z\]\Z\[[]\\Z\ۈZ^Z\Z[\[]]]\K \ۈ[[\ۈY[Z\Z[[Y[Y[[\[Z\ZpY\Z[YH[]]][\ۂ\\Y\ MH[\ZXJBˌ[]]][0p훈[]Z[\[[\ PPSTUB˂K˂L ŒLK˂L˂[[[[[\ۈ\[Z]]\]][]]][[X[[[[\\Y\ L[\ZXJBZ]\]Z][\H [][[]ZZ\]H[]]][Z[\][XZ\ڝZ]\B[\\K][K [\ZXJB[]]]H]]XHXZ H]Y[[[\Z[[H[\Y]\][Y[Y[[pZ][[[[Z[Z[KXZ[Hۈ[H\[[ H[\ZXJB\\[\Y]\[Y[[]Z[XZ\]Z\H\KZY[[\]]]Y[[[\Z[XZ[[Y[\ۋZ[]]][[[[[[\ۈܙ[ܘH[Z][[[[[]\XZ][ZX[H\ۈ[ZY[Z]ۈY\Z] LH[\ZXJB[]]]H]]XHXZ H]Y[[[\Z[[H[\Y]\][Y[Y[[pZ][[[\]HXZ[\\][Z\KXZ[Hۈ[H\[[ [\ZXJB