Suomen Viron-instituutin vuosikertomus 2015 - Page 30

TALOUS Toiminta vakaalla pohjalla Taloudellinen panostus 2015 Vuonna 2015 säätiön toiminnan tulot ja menot olivat TULOT 426 949 MENOT 423 349 5,4% 9,7% Instituutin tilinpäätös on vuonna 2016 ylijäämäinen + 3600,21 . Omat varat ja varaukset 31.12.2015 olivat 169 204,34 e, josta 75 516,38 e oli peruspääomaa. Tuloista 361 000 oli OKM:n toiminta-avustusta. Vuonna 2014 yhteistyökumppaneiden in kind -osuus hankkeissa oli huomattavan suuri. Siihen ei sisälly viestinnän arvoa eikä laivaalennuksia. Liitteenä on yhteenveto kumppaneista, jotka ovat osallistuneet ohjelmatoiminnan rahoitukseen. 28,8% 56,1% Kulttuuriohjelma Taloushallinto Instituutin talousarvio ja tilikartta ovat rakenteeltaan samanlaiset. Talousarviota on helppo päivittää kuukausittaisen tuloslaskelman ja täsmentyneen ohjelmasuunnittelun mukaan. Tilikartassa jokaisella ohjelmalla on oma tilinumero. Toiminnan rahoitus 2015 1,4% Pääomatuotot, omat tulot 16,8% Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT Markku Koskela ja KHT Riku Kärnä. Varatilintarkastajia ovat KHT Mauri Savinainen ja KHT Timo Ihamäki. Yhteistyökumppanuudet (ns. inkind-rahoitus) Rahastot ja säätiöt Viestintä Kieliohjelma Toimintavuonna Viron keskimääräinen in aatio oli 0 %. In kind -rahoituksen laskennallinen määrä oli 86 300 In kind = yhteistyökumppanien rahallinen panos, ei näy instituutin kirjanpidossa. 11,5% Kirjasto 70,3% OKM:n valtionavustus 30