Suomen Viron-instituutin vuosikertomus 2015 - Page 20

KIELI Suomen opetus Virossa Virossa on mahdollisuus opiskella suomea toisena vieraana kielenä eli b-kielenä. Instituutti tukee ja edistää suomen kielen opiskelua peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa. B-koulujen tukeminen ja suomen kielen tasokoe Instituutti on määrätietoisesti lobannut yleisen kielitutkinnon eli yki-testin lainsäädännön muutosta Suomessa. Tällä hetkellä kansainvälisesti korkeatasoista tutkintoa ei voi suorittaa ulkomailla. Viron opetus- ja tiedeministeriö haluaisi tehdä sopimuksen Suomen kanssa yki-testin käytöstä lukion päättökokeena. Saksan, Ranskan ja Venäjän kielikokeiden käytöstä Virolla on jo sopimukset. Vuonna 2015 instituutti koordinoikin Virossa suomen kielen ensimmäisen peruskoulun tasokokeen. Suomen Viron-instituutti myöntää vuosittain tukea kouluille, jotka opettavat suomea toisena vieraana kielenä. Vuonna 2015 kouluja oli Jõgevalla, Pärnussa, Viljandissa ja Tartossa. Instituutin Tarton toimipisteessä alkoi kokoontua myös b-suomen lukiolaisryhmä. Ohjelmapäällikkö Juhani Koivuviita on osallistunut Viron vieraiden kielten strategian työryhmän työskentelyyn. Suomen kielen ohjelmaa ovat tukeneet vuonna 2015 Viron opetus- ja tiedeministeriö, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Viroa opiskelee yleissivistävissä oppilaitoksissa vajaa 900 oppilasta. Heistä B-kielen opiskelijoita on 200. Vuonna 2015 kaikkiaan 31 virolaista koulua opetti suomea toisena, kolmantena tai neljäntenä vieraana kielenä. Suomea voi opiskella myös Tarton ja Tallinnan yliopistoissa. Opettajien täydennyskoulutus Peruskoulut, joissa opetettiin suomen kieltä vuonna 2015. Instituutti järjestää vuosittain kevät- ja syysseminaarit suomen kielen opettajille. Lisäksi se palkitsee vuoden suomen kielen opettajan yhdessä Suomen suurlähetystön kanssa, myöntää stipendit kahdelle suomen kielen opiskelijalle sekä jakaa yhteistyössä suomalais-eestiläinen kauppakamarin FECC:in kanssa suomen opettajien täydennyskoulutusstipendit. 20