Suomen Viron-instituutin vuosikertomus 2015 - Page 15

Kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngästä haastatteli Kuva: Igor Kotjuh HeadRead-festivaaleilla historioitsija Toomas Hiio.