Student Revue 100 let čsr září-říjen září-říjen

GYMNÁZIUM A 28. ŘÍJEN WE MET THE EXPERTS ČÍSLO/6/ROK/2018/MĚSÍC/ZÁŘÍ-ŘÍJEN ŠAMPIÓNI Z FRANCIE STUDENT R E V U E 100 VÝROČÍ ČSR Student Revue