Stereo+ Nr 5 - 2017 - Page 76

Hifi » dCS Rossini ikke i skrivende øyeblikk. Det betyr altså at der- som du ikke har koblet Rossini dacen til nett- verk, så må du enten bruke de bittesmå knap- pene eller bruke enda mer penger på å kjøpe en fjernkontroll, en iPad eller iPhone. Det er selvsagt både ubalanserte og balan- serte utganger. Med digital volumkontroll har du muligheten for å koble dacen rett i en ef- fektforsterker, dersom du ikke trenger andre signalkilder eller bare har digitale kilder som du kobler til Rossini-dacen. Koblet til nettverket var det en enkel sak å legge til mitt eget Tidal-abonnement, så lyttin- gen har foregått med Tidal, via pc og med min egen Oppo-spiller som drivverk. Alt har fungert uten plett og lyte, men brukergrensesnittet for Tidal i Rossini-appen var ikke spesielt impo- nerende. Særlig viste det seg at å skulle spille av en hel spilleliste eller et helt album bød på litt utfordringer, før man fant ut at appen som standard bare spiller av en og en låt. Da er det fristende å benytte Airplay i stedet og styre det direkte fra Tidal sin egen app. Noen åpenbar forskjell i lydkvaliteten på de to alternativene oppdaget jeg ikke, og Spotify gadd jeg ikke en gang å forsøke meg på. Det skyldes at jeg synes det er litt sært å skulle splashe ut langt over 200.000 kroner på en dac for å spille kompri- merte mp3-filer. Hvorfor bruke masse penger på kvalitet på avspilling når man skal spare småpenger på å velge dårligere kvalitet på det man avspiller. Det er nemlig liten tvil om at dette er et kvalitetsprodukt. Hele den digre boksen (44,4 x 43,5 x 12 cm) veier nesten 16 kilo. Den virker så godt skrudd sammen at det er som å løfte en diger blokk aluminium. Vit også at du kan oppgradere Rossini-dacen med en Rossini masterklokke for å løfte lyden yt- terligere. Det vil tappe deg for nye 70.000 kroner. Både byggekvaliteten og mulighetene den gir, vitner om et produkt i den absolutte high-end- klassen. Spørsmålet er om lyden holder følge. Lyden Rossini-dacen ble koblet inn i anlegget rett etter at jeg hadde hatt PS Audio sin formidable Directstream dac i anlegget, og som du kan lese testen av i Stereo+ nr 1-2017. Det er en dac som har vunnet utallige priser og blitt rost i skyene over hele verden. Rossini-dacen koster nesten nøyaktig det samme som fire Directstream-dacer, så den burde låte ekstremt mye bedre for å forsvare prisforskjellen. Det er kanskje den største ut- fordringen når man kommer opp i denne kvali- tetsklassen. Man når et punkt hvor ytterligere lydforbedringer koster masse penger. Både fordi delene man benytter ikke lenger produ- seres i like store kvanta, noe som øker prisen, men også fordi utviklingen av produktene for å skvise enda mer godlyd ut tar tid, og tid er som kjent penger. I tillegg vil antallet solgte produk- ter når man når såpass høyt i pris være langt lavere, slik at utviklingskostnadene må deles på færre solgte enheter. Nå skal ikke dette leses som noen unnskyld- ning for hvorfor ting er dyrere enn andre. Det 76 Stereo + 5/17