Stereo+ Nr 5 - 2017 - Page 69

Hifi » Trinnov ST2-HiFi TESTANLEGGET • Devialet 440 pro • Auralic Aries streamer • Oppo 93 blu-ray spiller • Adyton Imagic 1.6 Signature høyttalere • Paradigm Sub 1 (2 stk.) • PS Audio P3 PerfetWave Power Plant • Transparent Reference XL høyttalerkabler • Transparent Super RCA til subbene • Transparent PowerLink MM2X • T+A strømkabler til subber • Nordost Blue Heaven USB • Lytterom: • Bygget som rom i rommet • Nedsenket lydtak fra akustikmiljö • DAAD absorbent/diffusor • Furutech Diffusor versjon av «My God Called Me This Morning», blir det mindre forskjeller; bare litt mer vokalattakk og litt større presisjon i plassering av vokalistene. En helt vanlig stue Så kommer tusen kroners spørsmålet: Hva skjer når vi flytter boksen over i 40 kvadratmeter stue uten særlig dempetiltak og fylt med de gigantiske Eggelston Works Ivy høyttalerne som veier 500 kilo per stykk? I stua til Øyvind Skogrand er forventningen høy. Kan denne boksen gjøre underverker med lyden? Dette var bra, utbryter Øyvind når han hører de første tonene komme ut av Trinnov`en. Det er et stort løft i forhold til T+A-dac`en. T+A DAC 8 kostet 24 000 kroner da den kom ut, og den kan ikke hamle opp med digitalkonverteren som sitter i Trinnov. Men hva skjer når vi kobler opp mikrofonen for å finne ut hva som er problemene i den store stua? Akkurat som jeg tippet etter forrige lytterrunde, var det en kraftig kul i bassen rundt 30hz. Men basshevingen ligg \[H]\܈\ZH]BH[HH][\K][\[]\H0H\Z\H[ZܜZڛۈ0BY\][[[XH[[H]HH[YY[[][0\[[Y[]\[H0\H\\B܈0HY[KYYZY]Z[0H[[\[H[[ [Y[H\XY\BYYܜZڛۋY\[H[KB] Y[Y[\[]YY][[Y[\]Y][\˂Y[YY[\[[Y[\[[Y\H\܈][ZH[KX[[0H][[YKY[ۚ\ڛۙ[[霙Hܜڙ[Y”]]\B]\Z0H\H]Z[KY[YY[Bܘ[]Y][Z™ZH\[YY܋BZڛۙ[0KY[H\H]H[H]]H\\Hš\\KY[\H[\B[]][H\[ڛܙB][\H\0Y[B][H]H0H0B0H][ܜZڛۋYY[\H\[[ۙۈܘ[[X\H0^H™\Y]]\[ZۋBH\[ KM