Stereo+ Nr 5 - 2017 - Page 50

Hifi » KEF LS50Wireless og KEF R400 Subwoofer 50 EN KOMBINASJON LAGET I HIMMELEN Hvis det noen man kan kritiserer Kef LS50Wireless for må det eventuelt være at den ikke går brønndypt i bassen, og på den måten ikke tilfreds- stiller dem som ønsker seg ekte fullrange høyttalere. Løsningen er en god subwoofer. Tekst: Håvard Holmedal N å er det kanskje litt drøyt å hevde at en subwoofer alltid fungerer som løsning, men med de mulighetene som finnes i KEF-appen, er det ikke bare enkelt, men også sterkt anbefalt å prøve. Målet er selvsagt å løfte de kompakte høyttalerne til enda bedre ytelser. Subwooferen KEF R400 Subwooferen KEF R400 er testet og omtalt på de to foregående sidene, men du kan selv- sagt forsøke deg med andre modeller og mer- ker. Det er likevel nødvendig å si at subwoofe- ren må være av god kvalitet, og være særdeles kontrollert og stram i ansatsen. Det LS50Wireless spiller av bass er på så- pass høyt nivå at lyden kan vise seg å være enklere å ødelegge enn å bygge opp. Men vi i Stereo+ har et par demoer av LS50Wireless i hukommelsen som vi svært gjerne vil matche, og gjerne se om vi kan komme i nærheten av dyrere KEF-høyttalere som bruker samme tek- nikken i diskant/mellomtonene, men som også har langt mer å vise til i bassområdet enn de kompakte LS50Wireless. Kan vi sette sammen en 2.1 kombinasjon som kan konkurrere med Stereo + 5/17