Stereo+ Nr 5 - 2017 - Page 47

Berøringstyrt funksjonalitet for volum- styring, sporvalg og telefonanropskontroll på toppen av hodetelefonklokken. Oppkobling over Bluetooth®, Direct Digital over USB, eller via analog kabel med 3,5 mm plugg. Importør: Interconnect AS ● Telefon 67 16 64 00