Stereo+ Nr 5 - 2017 - Page 30

30 Hifi » Thorens TD 309 EKTE TRADISJONSBÆRER Denne flotte platespilleren skjuler trolig en av de mest radikale tekniske innovasjonene under det attraktive designe det sveitsiske merket Thorens har foretatt de siste 15 årene. Tekst: Milan M. Milošević T horens pleier å designe platespillere som likner på de gamle klassikerne, som med sin elegante logo er lett å kjenne igjen for alle kjennere av platespillere. Det betyr som oftest et ganske massivt kabinett med brede skjørt og gjerne dempet med fjærer. Men siden Heinz Rorer gjenopplivet selskapet, har Thorens bestemt seg for å bruke nye materialer og tek- nologier, men samtidig beholdt noen gode kon- struksjonsløsninger fra fortiden som har bestått testen over tid. For eksempel flytende oppheng. Elegant spiller TD309 er en flytende konstruksjon hvor, i motsetning til tidligere modeller fra Thorens, flyter faktisk tallerkenen over en plate av 22 mm tykk MDF, som ligger på tre fjærer som er gjemt på undersiden, montert i hvert sitt hjørne av det trekantede chassiset. Dette fjærsyste- met kalles Tri-Balance og er konstruert av Fink Audio Consulting i Essen. Noen har sikkert sett høyttalere av Karl Heinz Fink på messer rundt omkring i verden. Konstruksjonen er laget for å løse problemene med mekaniske og akustiske vibrasjoner fra tallerkenen. Karl Heinz har gått frem på følgende måte: Han har gått tilbake til den klassiske spiralfjæren som av andre pro- dusenter har vært erstattet av gummi og andre materialer, men med gummi er det vanskelig å få resonansefrekvensen ned på ensifrede ver- dier. Thorens har på sin side benyttet bladfjærer på mange tidligere konstruksjoner. Sistnevnte fjærer har ujevn elastisitet i begge retninger, eller opp og ned når de bøyes, mens spiralfjærer har en tendens til å også bevege seg sidelengs og i sammenheng med platespillere skape en horisontal ustabilitet, noe som gir ujevn hastig- het på tallerkenen fordi beltet eller remmen Stereo + 5/17