Stabilis April 2019 STABILIS April 2019

Grey Kollege Sekondêr BLOEMFONTEIN Grey College Secondary | www.gc.co.za JAARGANG | VOLUME 53 ∙ UITGAWE | EDITION 1 April 2019 Not your everyday Valentine’s day news Social media is not always your friend; think before posting Page 2 nuus Moenie jou bottelproppies weggooi nie Elke sak vol proppies kan daartoe bydra dat ‘n gestremde persoon miskien gouer ‘n rolstoel kan ontvang. Bladsy 3 kultuur Indomitus mik na die hoogste sport Inspirerende optrede tydens die Valentynsdag-verrigtinge dui aan dat standaard gestel is. Bladsy 5 diepte Flowers, music... and a diamond ring Valentine’s Day celebrations at Grey will never be the same again. Mr Sechaba Motsoele went to great lenghts to arange a perfect proposal during assembly on the 14th of February. Read the full story on page 4. Photo: Eduard Büchner 8 Mei: nie ‘n afdag nie - as jy nie gaan stem nie, kerm en kla jy nie Bladsy 7