SPRING 2013 kafli 14

Spring Vöru og Verðlisti 01_Layout 1 31.8.2011 07:35 Page 32 Wo k s - Pann a G ó ðu r m a t u r e l s ka r S p r i n g . D i e K üc h e l i ebt S pr i n g . Go o d f o o d l ov e s S p r i n g . 32