Sports Catalog - FI Sports Catalog - FI 2019 - Page 64

FitLine-tuotteiden urheilulliset ja taloudelliset hyödyt ammattiurheilijat Ammattiurheilijoiden salainen niksi Mestaruuden edellytykset Kansallisen ja kansainvälisen urheilun kilpailu kovenee ja suo- rituskyky kasvaa kaiken aikaa. Kun harrastajat päättävät ryh- tyä huippu-urheilijoiksi, heidän täytyy huomioida kaikki tähän liittyvät vaatimukset mahdollisimman hyvin. Kun he pystyvät yhdistämään mahdollisimman monia eri tekijöitä, kuten lahjak- kuuden, harjoittelun intensiteetin ja hyvät kilpailusuoritukset, he huomaavat, että voittoihin ja tappioihin vaikuttavat myös muut tekijät. Niihin lukeutuvat ravinto ja toipumis- sekä palau- tumiskyky. Optimaalinen ravinnonsaanti on avaintekijä Parempi ravinto on osoittautunut suorituskyvyn avaintekijäksi monille urheilijoille ja valmentajille. Se mahdollistaa • paremman suorituskyvyn • paremman luovuuden kilpailutilanteissa • paremman tahtotilan • immuunijärjestelmän paremman toiminnan • paremman suojan stressiltä ja rasitukselta • paremman toipumis- ja palautumiskyvyn • huomattavasti paremman jaksamisen. FitLine-tuotteiden jatkuva käyttö voi vastata 2–5 %:n* parannusta suorituskyvyssä – jopa silloin, kun on kyse huippuvalmennetuista ammattiurheilijoista. Urheilijoiden ja urheilujoukkueiden, -seurojen ja -järjestöjen tulisi kysyä itseltään, voisiko urheilumenestyksen saavutta- mista tukea korkealaatuisen ja optimaalisen ravinnon kautta. Investointi urheilijoiden menestykseen Ammattiurheilijoiden toimeentulo riippuu saavutetuista pal- kinnoista ja sponsoreiden antamasta tuesta. Taloudellinen menestys seuraa siis ainoastaan urheilumenestyksestä. Fit- Line-tuotesarja on sekä urheilullisia että taloudellisia menes- tysmahdollisuuksia parantava investointi. 100–200 euron investointi tukee urheilijaa parhaan mahdol- lisen suorituskyvyn ja urheilumenestyksen saavuttamisessa, mikä parantaa taloudellista tilannetta pitkällä aikavälillä. Sa- malla urheilija pystyy suojelemaan omaa kehoaan ja paranta- maan elämänlaatuaan. Kaikkeen tähän liittyy myös investointi seu- ran, joukkueen, yhdistyksen tai liiton talou- delliseen menestykseen. Yrittäjyysajattelun ja -toiminnan tulisi olla keskeinen osa ur- heilijoista, joukkueista, seuroista tai liitoista vastuussa olevien ihmisten toimenkuvaa. Lopulta joukkueen täytyy saavuttaa urheilullista menestystä, jotta se pystyy kattamaan tarvittavia kuluja markkinoinnin kautta. *Sisäinen tutkimus, johon osallistui urheilijoita, joukkueita, valmentajia, fysio- terapeutteja ja huoltohenkilökuntaa. | 64 Experience results. Angela Maurer EM-hopeamitalisti, 25 kilometrin uinti