SONA BACH - Page 7

Concert Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes, es necessari recordar-los les actituds que esperem d’ells durant el concert i per això es recomanable que els nens i nenes sàpiguen que assistiran a un concert de música on s’escolta, no es parla. Els professionals que actuen, la resta de públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi pot haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. Cal recordar-los també que visitaran un espai únic com és l’Auditori de Barcelona, amb més de 40.000 m2 construïts que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tot tipus. També seria bo recordar-los que a les diferents sales de l’Auditori està prohibit menjar i beure, així com també està prohibit abandonar la sala a mitja actuació, per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per aquestes necessitats abans o desprès del concert. Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo, que abans d’entrar a la sala, s’induís als alumnes a la tranquil·litat i un cop dins la sala es vetlli pel seu comportament durant el concert. També seria