SONA BACH - Page 42

Professorat Per saber-ne més Una mica de... 3. Glossari Acústic: Ciència del so, incloent-hi la producció, la transmissió i els efectes. En música, no electrònic. Guitarra acústica. Analògic: Que utilitza models de transmissió o de tractament de la informació en què les variables són contínues i proporcionals a les reals. Sistema analògic. Concert: Composició musical que oposa un instrument solista (o més) a l’orquestra. Digital: Que utilitza models de transmissió o de tractament de la informació en què les variables són discontínues. Tècniques digitals. Electrònic: Ciència tecnològica que s’ocupa del processament, l’emmagatzematge i la transmissió de senyals elèctrics mitjançant dispositius basats en el transport d’electrons, tant en el buit com en materials semiconductors. Invenció: Composició instrumental a dues o tres veus, d’estil contrapuntístic imitatiu. Minuet: Dansa francesa noble, de tres temps, que apareix al s. XVII i deriva, probablement, del Branle del Poitou, tot i que no s’hi assembli gaire. Obertura: Peça musical breu per a orquestra que fa d’introducció a una obra més extensa, generalment vocal (òpera, oratori, etc.). Preludi: Peça musical breu, de forma lliure, sovint per a instruments de teclat, que als s. XVI i XVII solia precedir una obra més extensa i complexa. Suite: Composició de diferents moviments formada per una successió de peces instrumentals de nombre indeterminat i de ritmes diferents, amb una vinculació tonal i d’estil. Variació: Procediment d’improvisació que es basa en la transformació d’un element musical de diferents maneres, però conservant la seva identitat. Dossier pedagògic Sona Bach 42