SONA BACH - Page 39

Professorat Per saber-ne més Una mica de... 1. Sobre els instruments Arpa de boca Es coneix també com a birimbao o guimbarda. Està formada per un arc metàl·lic una llengüeta d’acer al mig. S’aguanta amb la boca i la cavitat bucal fa de caixa de Bansuri ressonància.     Instrument de vent fet de bambú, que es bufa directament i l’embocadura és lateral. Té sis o set forats i és un instrument típic del nord de l’Índia i del Nepal. Ewi Controlador de vent. És una flauta electrònica que pot tenir sons incorporats.   Glockenspield És un instrument de percussió format per làmines metàl·liques afinades que es deixen amb baquetes.   Melòdica Salteri És un instrument de vent format per un teclat a la part superior. El so es produeix l’embocadura situada a l’extrem de l’instrument.   És un instrument de corda polsada o percudida que consisteix en una caixa de ressonància on hi ha les cordes. Aquestes les podem polsar amb els dits o percudir amb unes baquetes. Dossier pedagògic Sona Bach 39