SONA BACH - Page 28

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques 15.- Invenció núm. 13, BWV 784 (*) 1’28’’ ewi, teclats, loops de percussió, bateria La bateria ens introdueix la peça i tots els infants es mouen sense desplaçar-se. Quan comença la melodia amb l’ewi, els nens i les nenes es desplacen per l’espai on són. A la mà poden portar serpentines de colors que fan voleiar lliurement i que, quan senten els coets, tiren enlaire. Abans de moure’ns amb la música, l’escoltem asseguts. Podem moure el cos i quan sentim els coets ens imaginem que tenim les serpentines a la mà i les tirem com si fossin coets. També, abans d’escoltar la música tot desplaçant-nos, podem experimentar diferents moviments amb les serpentines; arrossegar-les per terra, fer onades, tirar-les enlaire... Partint dels colors de la música i del seu to alegre i festiu, aprofitant també el material que hem utilitzat per dansar, us animem a elaborar un quadre o mural. Amb pintures de colors vius, que els mateixos nens i nenes poden escollir, fem una base on després hi enganxarem serpentines, confeti o altres elements, de manera que haurem elaborat un quadre que ens ha inspirat la música. El podem fer individual o col·lectiu, expressant-hi el que la peça musical ens ha fet sentir. Treballem Moviment amb material. Llenguatge plàstic i visual. Materials Serpentines. Altres materials plàstics: pintures, confetis... Quan? En unes quantes sessions. Després del concert. Dossier pedagògic Sona Bach 28