SONA BACH - Page 17

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques 5.- Variacions Goldberg, BWV 988: Variació núm.1 (Allegro) (*) 1’50’’ teclats, ewi, flauta, baix, loops de percussió En aquesta peça proposem que els infants escoltin els instruments de percussió. Podem presentar els instruments amb la il·lustració del llibre o les làmines del teclat, l’ewi, la flauta, les maraques, els ous sonors i l’ordinador com a generador de sons i melodies. A l’aula podem experimentar amb les maraques, ous sonors, djembés i bongos. Imitar, inventar i fer petites improvisacions amb cadascun dels instruments que tinguem a l’aula. Treballem Conèixer els instruments: ewi, flauta, maraques, ous sonors, teclat i ordinador. Experimentar amb instruments: maraques, ous sonors, djembés i bongos. Materials Instruments: maraques, ous sonors, djembés i bongos. Quan? A l’Inici de la sessió. Abans del concert. Dossier pedagògic Sona Bach 17