SOM NOSALTRES 3.0 2018 - Page 51

Els barcelonins generen moltes deixalles al dia. Cada barceloní genera 1,3 quilos de brossa al dia,un 1,8% mes que la l’any 2015. Passen els anys i canvien els models de contenidors I les bosses. Les persones de Barcelona reciclen 1,35% menys que fa dos anys. Aquest any només hi ha un 1,15% de persones de Barcelona que reciclen. Els adolescents, només reciclen un 1,8%, sinó reciclem les aigües estaran contaminades. En alguns països subdesenvolupats la contaminació arriba fins el mar. La gent pobra d'aquests països que no té casa, s’ha de dutxar al mar i el fa malbé. CATALUNYA ES DISPOSA A RECICLAR: “La Generalitat ajuda a Barcelona” Com tots sabem, Barcelona és una de les ciutats més contaminades de Catalunya. Així doncs, el govern de Catalunya (La Generalitat) ha dit que farà tot el possible per ajudar a Barcelona el tema de la contaminació. “Cinc productes a evitar per protegir el medi ambient” Tots intentem reciclar, però sabem que no es fàcil. En el 2018 es proposaran diferents plans per tal d'evitar consumir 5 productes problemàtics per protegir el medi ambient. Els invents són els següents: Càpsula de cafè, tovalloletes humides, bosses de plàstic especials, piles i els bastonets de cera. “Viure sense generar residu és un repte” Cinc cases Catalanes sense cap relació, amb la organització “Re Zero” els va proposar un repte. El repte era el següent:“viure un mes generant la mínima quantitat de residus possibles.” Gràcies a reptes com aquests, aquestes famílies han aconseguit reciclar ď una forma “especial” i conscienciant-se amb la problemàtica que patim avui dia amb la contaminació cada cop més elevada.