SOM NOSALTRES 3.0 2018 - Page 50

Els periodistes de SEP Els alumnes de sisè de SEP durant el primer i segon trimestre han dut a terme un petit projecte sobre el periodisme. Han fet una sèrie d’activitats per fer-ho més real i viure l’experiència d’una manera divertida, distesa i emocionant. Les activitats que han servit com a fil conductor d’aquest projecte han estat :  Com faríem una notícia? Fer un breu recull a la xarxa i exposició davant la classe sobre aquelles més transcendents a nivell personal.  Com s’estructura una notícia? Conèixer les parts de la notícia, què té cabuda en cada part per tal d’elaborar amb propietat posteriorment.  Què trobem a la xarxa? Començar a cercar a la xarxa notícies sobre un tema que interessi a nivell personal i grupal.  Fem de periodistes, la nostra notícia! Fer una notícia individual tenint en compte l’estructura base.  Som un grup de periodistes i realitzem un petit diari! Fer de manera grupal un petit diari agrupant les notícies individuals.  Estem a prop d’arribar a projectar les nostres notícies! Recollir en diferents diapositives i estructurar-les de manera coherent les notícies dutes a terme (generals, esports i temps). Concebre i estructurar les notícies amb un ordre lògic i real.  Comencem a gravar!! Fer un recull de les imatges més significatives i elaboració d’una presentació com a suport visual pel “mini” telenotícies. Què ens vam proposar?  Practicar l’expressió oral a traves de la preparació d’un telenotícies i presentació d’aquest.  Practicar l’expressió escrita elaborant diferents seriats de notícies a nivell individual i col·lectiu, grupal.  Treballar en grup i de manera cooperativa a través de l’elaboració del seriat d’activitats que finalitzen en la creació del telenotícies.  Tractar amb les TIC com a fil conductor per poder endinsar-se dins del món del periodisme i l’execució de les tasques necessàries per fer tot el projecte establert. Per últim, un recull d'algunes notícies elaborades de manera individual pels alumnes que han servit per dur a terme el petit diari propi de cada grup i com a base per produir el posterior telenotícies.