SOM NOSALTRES 3.0 2018 - Page 2

Benvinguda de l'Equip Directiu

BENVINGUDA

2

tecnologies, participant activament, estimulant el pensament creatiu i posant en pràctica les habilitats comunicatives i lingüístiques.

L’elaboració de la revista ha seguit un pla de treball i unes actuacions per part de l’equip docent i l’alumnat. A l’iniciar el curs, els alumnes dels nivells de 3r, 4rt i 5è van fer una pluja d’idees i van proposar temàtiques molt originals i engrescadores. Després l’equip de mestres va elaborar el guió, i a partir d’aquí cada grup-classe va iniciar la redacció d’algunes activitats que ells mateixos havien proposat.

Els altres nivells de l’escola o des de les especialitats, han aportat les seves activitats aprofitant les iniciatives i capacitats dels nens i nenes. Amb tot el ventall d’aportacions hem elaborat la revista digital d’enguany.

Des de l’equip directiu d’aquest centre treballem amb la il·lusió de mantenir l’essència viva de l’escola . La nostra metodologia parteix dels interessos dels alumnes i els docents anem marcant el camí per tal que assoleixin els objectius d’aprenentatge. Perquè la nostra prioritat sempre ha estat l’alumnat i hi aboquem tots els recursos que tenim a l’abast.

Aquesta revista també la trobareu a www.pompeufabra.cat . El nostre objectiu és que la web esdevingui un veritable mitjà d’informació, comunicació i d’intercanvi entre l’escola i l’exterior.

Estem convençudes que tota la comunitat educativa ha contribuït amb el seu esforç a l’educació dels infants : mestres, pares i mares , alumnes, conserge, administrativa i personal del menjador. Moltes gràcies a tots !

Per la nostra part, només ens falta desitjar-vos a tots, famílies i mestres, que gaudiu del contingut de la revista del curs 2017-18.

L’equip directiu

Aquí teniu la tercera edició de la revista digital de la nostra escola!

SOM NOSALTRES 3.0 és la revista que ens caracteritza com a escola i s’ha anat innovant d’acord amb la tecnologia del segle XXl, aspecte molt present en el món educatiu . La finalitat de la nostra revista és mostrar i difondre activitats d’aprenentatge, utilitzant les noves