Soft Paris Catalogue Lingerie - Printemps-Eté 2019 (Sans Prix) Catalogue Lingerie Printemps-Eté 2019 (Sans Prix) - Page 41

Alexia Soutien-gorge - Bra - Reggiseno TE2139 : 85A/C/D, 90A/B/C/D, 95A/B/C/D, 100C 32A/C/D, 34A/B/C/D, 36A/B/C/D, 38C 2A/C/D, 3A/B/C/D, 4A/B/C/D, 5C String - Thong - Tanga TE2138 : L-XL, XXL-XXXL Alexia Kimono  43