Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 9

nagrđuje, čini ga kičastim i neukusnim; ukoliko pri dnu crkve postoji stolić za tisak, pobrinuti se da na njemu bude ono što će vjernike izgrađivati u vjeri i sve uredno složeno; sa oglasne ploče (panoa) na koju se stavljaju plakati maknuti one obavijesti koje više nisu aktualne - - potrebno je da se iz crkve maknu stvari koje su se koristile u jednom liturgijskom slavlju ili vremenu dok za drugo slavlje ili vrijeme više nisu potrebne - prigodom kićenja crkve cvijećem potrebno je zadržati pravu mjeru, ravnati se prema liturgijskim propisima obzirom na liturgijsko vrijeme Crkve, karakter pojedinog slavlja i dr. - paziti da se cvijećem ne pokriva ono što mora biti vidljivo i što u sebi nosi važnu simboliku, nadasve oltar, svetoh-