Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 6

Osim na ono što usko pripada struci fotografiranja, fotograf će pripaziti i na odvijanje liturgije kako bi svojim stavom odražavao poštovanje prema sudionicima slavlja. U tu je svrhu potrebno držati se ovih smjernica: - fotograf će se u pripremi za fotografiranje o svemu dogovoriti sa svećenikom ili drugom osobom odgovornom za pripremu slavlja, kako bi mogao intervenirati samo u dogovorenim trenutcima. - treba se prisjetiti da slavlje nije tek vanjska «ceremonija» ili nastup već prvenstveno sveti čin, čin Krista i Crkve, Kristove zaručnice. Zato bi fotograf trebao djelovati sa što većom diskretnošću da ne bi na sebe privlačio pozornost, a odvlačio ju od aktivnog, svjesnog, zajedničkog i nadasve unutarnjeg sudjelovanja vjernika u liturgijskom slavlju. - ispravan nastup i odijevanje fotografa odraz su dužnoga poštovanja prema svetom činu Crkve. - tijekom slavlja trebalo bi izbjeći, koliko god je to moguće, kretanja s jednog kraja crkve na drugi. Zbog brzine odvijanja pojedinog obreda, a u nastojanju da se fotoaparatom sve zabilježi, nije uputno trčati po crkvi, neprestano prolaziti ispred oltara ili usred zajednice. Ako su pomaci potrebni, trebali bi se činiti diskretno i svesti na najmanju mjeru. Jednako tako nije dobro kada se fotograf a još više snimatelj,