Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 5

osobe bi bila da bude od pomoći na ulazu u crkvu, da pomogne vjernicima oko zauzimanja mjesta u crkvi, prigodom vjenčanja da bude od pomoći zaručnicima i uzvanicima, da pomogne sudionicima sprovodnih obreda u svemu što je potrebno oko snalaženja u crkvenom prostoru itd. U pripremi svakog sakramenta neće se propustiti vjernike podsjetiti i potaknuti da se novac, koji bi se inače utrošio u prekomjerno cvijeće, može dati u karitativne svrhe ili za potrebe crkve. Potrebno je naći prikladno vrijeme tijekom godine da se ove upute i pouke prenesu vjernicima na njima razumljiv način, ali nikako u tijeku samog liturgijskog slavlja. II. FOTOGRAF I SNIMATELJ LITURGIJSKOG SLAVLJA Fotograf (i snimatelj video zapisa za kojega u ovim smjernicama vrijedi isto ono što i za fotografa) je jedan od onih koji sudjeluju u slavljeničkom činu kao poslužitelj. Pozvan je da fotografira ili snima određene slavljeničke trenutke pazeći da pritom ne odvraća pozornost sudionika slavlja sa obreda na sebe. Da bi svoju službu autentično izvršio, potrebno je da ga vodi duh služenja i dostupnosti.