Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 4

Svećeničke geste prigodom slavljenja liturgijskih čina trebaju biti jasne i odmjerene, a nikako svedene na neki minimum koji nije prepoznatljiv. Vjernike je potrebno poticati da molitvom i pjesmom aktivno sudjeluju u liturgijskim slavljima, kao i da sudjeluju na cijelom liturgijskom slavlju, a da ne odlaze prije njegova završetka. Potruditi se, ako je ikako moguće, da se prikladnim ozvučenjem čuju odgovori sudionika u pojedinom obredu, na pr. roditelja i kumova, prigodom obreda krštenja, zaručnika u sakramentu ženidbe, ređenika za vrijeme obreda ređenja i sl. Potrebno je, posebno u svečanijim liturgijskim slavljima (kada su veliki blagdani, blagdani koji predviđaju procesije, sveci zaštitnici župe, posebna prigodna euharistijska slavlja, nedjeljne euharistije u ljetnim mjesecima i sl.), u župi poraditi na osnivanju službe redara koji će pomoći da se omogući pravilno odvijanje obreda, osobito prilikom procesija u crkvi i izvan nje, i koji će onemogućiti turistima razgledavanje crkve prigodom euharistije, upad nepozvanih i neakreditiranih fotografa i snimatelja i sl. Preporuča se imati osobu koja će u ulozi domaćina ili domaćice pomoći sudionicima pojedinog slavlja. Uloga ove