Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 3

I. SUDIONICI LITURGIJSKIH SLAVLJA Crkva će pred početak pojedinog liturgijskog čina, ako nije otvorena tijekom cijeloga dana, biti otvorena na vrijeme. Vjernike će se pozivati da na vrijeme dođu na liturgijska slavlja te da se pred početak liturgijskih čina zadrže u molitvi i pripravi a nikako u pričanju, te će ih se potaknuti na šutnju i sabranost za vrijeme i nakon određenih liturgijskih slavlja. Vjernike će se pozivati i odgajati tako da dođu što bliže oltaru a ne zadržavaju se pri dnu crkve, posebno ako u klupama ima mjesta. Nastojat će se poraditi na ujednačenosti u slavlju pojedinog liturgijskog čina (stav tijela – stajanje, klečanje, sjedenje…), čime se pokazuje da pojedini obred nije privatan čin koji se «obavlja» kako se kome čini i sviđa. Jedan od uvjeta skladne liturgije je i onaj da svatko u njoj čini ono i samo ono što mu po službi pripada. Jedan od naglasaka pouke sudionicima u slavlju bit će i onaj o samom obredu i načinu njegova odvijanja, kako svećenik ne bi za vrijeme samog obreda nepotrebnim uputama i razmještanjima sudionika ometao tijek obreda. U tom smislu će se i ministranti i ostali sudionici u liturgiji poučavati i sve više uvoditi u ispravni duh liturgijskih slavlja.