Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 20

za Caritas ili za slavljenje svetih misa za dotičnog pokojnika. Prigodom sprovodnih obreda svećenik će uputiti riječi zahvale za primljene darove u spomenute svrhe, ali pritom neće navoditi imena pojedinih darovatelja. Izdaje: BISKUPSKI ORDINARIJAT KRK, Biskupa Antuna Mahnića 18, HR-51500 KRK tel. 051/221-018; fax. 051/221-483; Odgovara: mons. Valter Župan, biskup Krk, 2011.