Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 2

UVOD Liturgija je sveti čin, u kojemu slavimo božanske misterije. U njoj bi sve trebalo poticati na unutarnju klimu vjere i molitve te osobno i zajedničko sudjelovanje svih vjernika. Osjećajući duh vremena i neke pojave koje tome ne doprinose, izdaju se ove smjernice kako bi, na području vladanja sudionika pojedinih slavlja te uređenja i poštivanja svetosti liturgijskog prostora, a uzimajući u obzir važeće dokumente Crkve o ovoj tematici, srca sudionika liturgijskih slavlja usmjerili onamo gdje su prave radosti (usp. zborna molitva 21. nedjelje kroz godinu). Smjernice su raspoređene u pet naslova. Uređene su tako da se najprije, u prvom naslovu, želi pomoći sudionicima liturgijskih slavlja kako bi se u duhu Crkve dolično vladali i ponašali u sakralnom prostoru. U drugom se naslovu govori o fotografima i snimateljima liturgijskih slavlja. Zatim se u trećem naslovu donose smjernice koje upućuju na dolično uređenje liturgijskog prostora kako bi i prostor odisao duhom Crkve - Zaručnice koja čeka svoga Zaručnika. Važan dio, u četvrtom naslovu, posvećen je pojedinačnom slavlju svakog sakramenta, u posebnostima njihova liturgijskog slavljenja i obrednosti, uključenih osoba i prostora u kojem se događa pojedino sakramentalno slavlje. Konačno se u petom naslovu daju smjernice za doličnu pripremu i odvijanje crkvenog sprovoda.