Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 18

neka taj čin bude dostojanstven, međutim neka se nigdje ne uvodi kao novîna; - budući da obredom nije predviđeno potpisivanje zapisnika o vjenčanju na oltaru, to će se na prikladan način izvršiti na nekom stoliću koji je smješten u svetištu ili u pobočnoj kapeli ili u sakristiji; - ako je običaj, sudionici slavlja će novim ženidbenim drugovima čestitati na način koji priliči liturgijskom prostoru i na prikladnom mjestu u crkvi, ali ipak ne u samom svetištu; - u prigodi izlaska mladenaca iz crkve sve je češća praksa na mladence bacati rižu, pa bi tijekom pripreme slavlja bilo potrebno s mladencima porazgovarati i o tome; naime, kada oni i uzvanici nakon slavlja napuste crkveni prostor, za njima isti može ostati neuredan, zbog čega bi mladenci trebali pronaći osobu zaduženu da počisti ispred crkve ili u crkvi. V. Crkveni sprovod Na rodbinu pokojnika spada da sa župnikom dogovori mjesto, vrijeme i način odvijanja sprovodnih obreda, a na župnika da se pobrine kako bi se zvonom oglasila smrt pokojnika te za ostalo što spada na liturgijsku pripremu kršćanskog sprovoda. Osim što će iskazati svoje kršćansko suosjećanje i žalost