Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 17

- ne treba propustiti zaručnike potaknuti da se nakon vjenčanja uključe u redoviti život župne zajednice, u liturgijske čine, katehetske susrete, blagoslov obitelji te ostale oblike obiteljskog pastorala; - ukoliko zaručnici nakon sklapanja ženidbe namjeravaju ostati u župi vjenčanja, neka se župnik pobrine da od zaručnika pribavi sve potrebne podatke potrebne upis u knjigu Stanja dušâ (anagrafe). - zaručnike treba upoznati i s taksama vezanima za ovo slavlje, ne prešutjevši ni običaj da prigodom vjenčanja mogu svojim darom doprinijeti za crkvu ili za uzdržavanje svoga svećenika; - dužnost je svećenika da zaručnike, ukoliko ostaju živjeti na terenu Krčke biskupije, upozna i s godišnjim obiteljskim darom (tzv. «samopomoć») u visini dviju misnih intencija; Prigodom samog obreda vjenčanja neka se poštuju slijedeće smjernice: - prigodom ulaska i izlaska iz crkve svatovi trebaju poštivati sabranost i šutnju primjerenu sakralnom prostoru; - svećenik će dočekati mladence kod ulaza u crkvu ili kod oltara - ako je negdje običaj davanja poljupca roditeljima pri ulazu u crkvu ili samih mladenaca nakon obreda vjenčanja,