Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 14

Posebnu pažnju treba posvetiti samom činu pričesti te će pričestitelj pripaziti da se posvećena hostija konzumira odmah, odnosno da se ne odnosi s mjesta pričešćivanja. Svećenici su obvezni brinuti se za urednost svetohraništa, izvana i iznutra, kao i da se redovito izmjenjuju posvećene hostije u ciboriju (kan. 939). 4. Pomirenje Vjernike valja neprestano poticati na čestu svetu ispovijed, a u crkvi treba biti istaknuta obavijest kada se u dotičnoj crkvi redovito ispovijeda. U pastirsku skrb župnika kao vlastitog pastira povjerene mu zajednice spada da bude dovoljno vremena na raspolaganju svojim župljanima za svetu ispovijed. Ako to još nije slučaj, ispovjedaonice će se tako urediti da budu prikladne za slavljenje sakramenta ispovijedi te neka se ne koriste u druge svrhe. Uvijek je potrebno poštivati anonimnost i dostojanstvo pokornika pa se ispovijedi neće obavljati izvan ispovjedaonice, osim ako za to ima opravdanog razloga (kan. 964, § 3). Neka svećenici ovaj sakrament slave u liturgijskoj odjeći,