Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 12

izdati dozvolu za krštenje izvan župe. Ako tijekom godine u župi ima veći broj krštenja, u većim župama, bilo bi dobro opredijeliti se za jednu ili najviše dvije nedjelje u mjesecu kada će se slaviti zajednička krštenja poštujući pritom iznimne slučajeve u kojima nije uputno krstiti pod sv. misom. Svećenici će pripaziti da predmeti koji se koriste prigodom krštenja budu uvijek uredni i čisti (na primjer posuda u kojoj se blagoslivlja voda, posuda u koju se ulijeva i kojom se kod krštenja polijeva vodom, posuda u kojoj se drži sveto ulje, obrednik krštenja, uskrsna svijeća...). 2. Potvrda Na jednom od susreta s roditeljima krizmanika potrebno je roditelje upoznati s ovim smjernicama, posebno što se tiče samog obreda, oblačenja, uređenja crkve i fotografiranja, kao i s ostalim smjernicama Crkve S krizmanicima i njihovim kumovima treba proći obred sakramenta krizme kako bi se isti odvijao skladno i dolično, a sudionici znali što im je, kako i kada činiti. Potaknuti krizmanike i njihove kumove da budu obučeni dolično, sukladno svetosti obreda i crkvenom prostoru koji