Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 11

- ako u većim mjestima postoji cvjećarna, na prikladan način poučiti cvjećare kako ukrasiti crkveni prostor i/ili poučiti one koji u župnoj zajednici vrše službu kićenja crkve cvijećem. Treba poraditi na tome da se i osobama s posebnim potrebama omogući adekvatan pristup crkvi. IV. SLAVLJE SAKRAMENATA 1. Krštenje Svećenik će roditelje krštenika ili same krštenike ako su odrasli na jednom od pripremnih susreta upoznati s ovim smjernicama, posebno što se tiče tijeka obreda, uređenja crkve i fotografiranja, kao i s ostalim smjernicama Crkve. Naglasiti važnost župne mise i župne crkve za zajednicu vjernika koja toj zajednici pripada, pa sukladno tome i značaj dijeljenja sakramenata unutar te zajednice i u toj župnoj crkvi, kako to propisuje i kan. 857 Zakonika kanonskog prava. Ukoliko župnik daje dozvolu za krštenje izvan župe, njegova je dužnost izvršiti pouku roditelja i kumova o značenju i važnosti ovog sakramenta za život vjere. Tek će nakon toga