Smjernice za dolično uređenje liturgijskih slavlja - Page 10

ranište i ambon, te da cvjetni aranžmani ne smetaju odvijanju liturgije. - cvjetni aranžmani ili ikebane, koje odgovaraju jednom bogoslužnom činu, ne moraju odgovarati i onome slijedećem po redu. Stoga se treba pobrinuti da cvijeće služi primjerenom slavlju pojedinog liturgijskog čina te nije dobro da, na primjer, cvijeće s vjenčanja subotom u tom istom obliku ostane i na nedjeljnoj misi sljedećeg dana jer je nedjeljna već druga liturgija i ima druge naglaske, pa će biti potrebno razmjestiti ga i preraspodijeliti - pobrinuti se da se cvijeće makne kada počne venuti te da ga se zamijeni svježim, - nikada se u kićenju liturgijskog prostora koristiti umjetnim cvijećem - ponekad se uz pojedina slavlja, osim cvijeća, mogu koristiti i neki drugi elementi ukrasa, znakovi ili simboli koji naglašavaju nosivu misao ili poruku Božje riječi u dotičnom slavlju - u slavlju vjenčanja, prvih pričesti, krizmi ili slavlja svetoga reda ne smije se pretjerivati sa cvijećem nego se cvijećem treba naglasiti ono što je doista bitno (na pr. nikako ne priliči pretjerano kićenje klupa uz koje zaručnik i zaručnica ili prvopričesnici, krizmani