SmartMag 7 - Page 15

ֆինանսական արդյունաբերությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում չի գրավել սպառողների վստահությունը։ Սպառողները գրեթե միշտ կորցրել են ֆինանսական շուկայում։ 2008 թ-ին միջին խավը հաշիվների մեջ խրվեց, իսկ առողջացման տարիներին վերադարձված գումարների 90 %-ը կենտրոնացավ 1 %-ի ձեռքում։ Շատ անարդար է, իսկ այն ծառայությունների համար, որոնք ավանդական են, բայց ամբողջությամբ էլեկտրոնային անարդարությունը չափազանց մեծ է։

Robinhood ընկերությունը խնայած կոմիսիոն գումարներից շուրջ 500 մլն $ հետ է վերադարձրել սպառողներին։