Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 33

Out of the Box 2008 Serija fotografij Out of the Box z dokaj enostavnim postopkom digitalne manipulacije gledalca instantno soo?i z avtorjevo realizacijo Barthesove teze, da vedno vidimo le motiv, nikoli fotografije same. Da bi to dosegli, se mora motiv podrediti formi. Klasi?no zamejenost fotografije z robovi lahko tako izkoristimo kot narativni element. Kontradiktornost dveh slikovnih polj, portreta in polja izven portreta, se poigrava z gledal?evo percepcijo, na pripovedni ravni pa govori o zmožnostih ve?plastnega razmišljanja portretirancev in fotografa samega. With the simple method of digital manipulation, the series Out of the Box instantly confronts the viewer with the photographer’s realisation of Barthe’ ?????)?????????????????????)???????????????)????????????????Q????????)??????????????????????)???????Q?????????????????)?????????????????????)????????????????????????)???????????????Q??)????????????????????????)???????????????????????)???????????????????????)???????????????e?)??????????????????)????????????????????????)?????????????????????)??????????????????)?????????????)??????????() ???????????????????)?????????????????????????)????????????=?????Q??? ??)?????????????????????)????????????????????????)?????????????????????) ???????????????)???????????????????)???????????????????????)??????A??????????????)???????????????????+????????????????????????)???????????????????)??????????????????????)???????????????????)????????????????)????????????????????)??????????????????????)?????????????????????)??????????????????????)???????????????????)????????????????)??????????????????????)??????????????????)???????????????????????((