Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 32

UROŠ ABRAM Uroš Abram se je rodil leta 1982 v Novem mestu v Sloveniji. Po študiju fotografije na praški akademiji FAMU, kjer je leta 2010 diplomiral, je deloval na podro?ju oglaševanja, izobraževanja, predvsem pa ustvarjal na podro?ju avtorske fotografije. S prvo fotografski razstavo v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je postal najmlajši tam razstavljeni avtor, kasneje pa je med drugim razstavljal tudi na slovitem sejmu fotografije Paris Photo v pariškem Louvru. Trenutno deluje kot kreativni fotograf tednika Mladina, v preteklosti pa so njegove fotografije objavljali tudi številni drugi slovenski mediji. Kot umetniški vodja je skrbel za festival Noster v Kostanjevici na Krki in kot mentor sodeloval na festivalu Fotopub v Novem mestu. Trenutno živi in ustvarja med Kostanjevico na Krki in Ljubljano. Uroš Abram was born in 1982 in Novo mesto, Slovenia. After studying at FAMU Academy of Fine Arts in Prague, where he graduated in photography in 2010, he worked in advertising, education, and was mostly active in the field of signature photography. With his first exhibition in Božidar Jakac Gallery in Kostanjevica na Krki, he was the youngest author to exhibit there. Later he also exhibited his works at the famous Paris Photo Fair in Louvre, Paris. In the past, his photographs were published in several Slovenian magazines and he is currently working as a creative photographer for Mladina magazine. He was also art director at Noster Festival in Kostanjevica na Krki and mentor at Fotopub Festival in Novo Mesto. He currently lives and works between Kostanjevica na Krki and Ljubljana. Uroš Abram nasceu em 1982 em Novo Mesto, na Eslovénia. Depois de terminar os estudos na FAMU, Academy of Fine Arts, em Praga, onde se licenciou em Fotografia em 2012, trabalhou em publicidade e educação, tendo sido mais activo na área da fotografia de autor. Com a sua primeira exposição na Galeria Božidar Jakac em Kostanjevica na Krki, foi o mais jovem autor a expor naquele espaço. Mais tarde também expôs o seu trabalho no famoso Festival de Fotografia de Paris, no Louvre. A sua fotografia foi publicada em diversas revistas eslovenas e trabalha actualmente como fotógrafo criativo para a revista Mladina. Foi também director de arte do Festival Noster em Kostanjevica na Krki e mentor no Festival Fotopub em Novo Mesto. Actualmente vive e trabalha entre Kostanjevica na Krki e Liubliana. * Avtoportret / Self-portrait / Auto-retrato