Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 19

September / September / Setembro 2007–2008 Delo Nataše Košmerl temelji na intimnem raziskovanju sebe in vsakdanjih življenjskih trenutkov. Serija September je nastala v ?asu njenega študija kot nekakšno samoraziskovanje oziroma spoznavanje same sebe in zveze, v kateri je bila s pomo?jo medija fotografije. Na fotografijah je poskusila upodobiti trenutno po?utje in ob?utke, ki so se ji takrat porajali. The work of Nataša Košmerl has its foundations in the intimate exploration of herself and moments from everyday life. She created the series September while studying, as a kind of self-exploration, a way to get to know herself and the relationship in which she was present through photography. On the photographs, she tried to capture and depict her condition at the time and her feelings that were emerging. O trabalho de Nataša Košmerl baseia-se na exploração intíma de si mesma e nos momentos do quotidiano. A série de fotografias September foi realizada durante os seus estudos como uma forma de auto-exploração, como uma maneira de, através da fotografia, se conhecer a si mesma e à relação na qual esta ????????????????9?)???????????????????)????????????????????????)??????????????????)???????????((0