Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 16

JOŠT FRANKO Jošt Franko, mlad dokumentarni fotograf, se je rodil leta 1993 v Mengšu pri Ljubljani. Pri svojem delu se ve?inoma osredoto?a na dolgoro?ne projekte, v katerih raziskuje socialne probleme doma in v tujini. Tematika fotografij, ki ji posve?a posebno pozornost, se dotika izgube tradicionalnih vrednot v sodobnem svetu. Zavzema se za dokumentiranje sveta prek fotografije ? s tem medij poskuša odkriti in razumeti. Verjame, da sta njegova mladost in radovednost glavno gonilo pri izbiranju tem, ki so sicer pogosto prezrte. V preteklem letu je bil Jošt Franko sprejet na program Mentoring pri agenciji VII, njegova dela pa so bila ve?krat nagrajena na nate?aju Slovenia Pr \???????h]??[???\?H[?[????[Y[?\?H???\\????[? NNL?[?Y[??qhH?X\??X??[?K?\???[??H???\?\????\?H??X??^?[???Y\?X?[?[?\??][?[???X[\??Y\??[?\?[Y\??[??X??H?????Y][?[?[Y\?[?H[?\???? ???[????&\??\?[??[????\H\????[Y[?H?? [??\?X?H[??? \???\?[?[?\??[?] ?B??[Y]?\?]\?[?][??\?[??]H?]?H[H?X??\H[Y\?]\?HX\?[H[??[???\????Y ?\?YX\???[????\?X??\Y[?H?RH??Y[?????[K[?\?????\?]?\?Y?]?\?[[Y\?]H??[?XH?\??????\]][?????h]??[???0?H[H??[H??0???Y????[Y[?[?\??Y?[HY[??qhH\??H]X?X[?H[H NNL????]H?X?[??[??K\?H???]Y?[H??X???H????^??]YHX??[H]Y\?0?Y\??X?[?Z\?H[?\??X?[?Z\?H???]\?[X\?[Y[H?\?[Y[?H0?\?HH?[?\??YX?[?Z\???][??[?\???H?\????H??[???[H?[p?????0?????Y?XH???\?H[H??[Y[?\??][???]?[[??[?\????[??[?H[?[?[??[????Y\?H]YHH?XH?]?[?YHB??\?[??YYH?[?]?[H\?H?\\?[X\?]YH??????\]Y[?[Y[?H?X??[?^?Y????[??\??Y???[?????HX?Z]H?????[XH?RH??Y[?????[HH??]H?X?[???B??[ZXY???\?X\??^?\??????\?????[?XH?\??????