Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 12

KATJA GOLJAT Katja Goljat se je rodila leta 1982 v Slovenj Gradcu. Trenutno zaklju?uje študij kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter študij fotografije na Višji strokovni šoli v Sežani. Dodatno se je izobraževala tudi na Višji ljudski šoli v danskem mestu Vrå, smer analogna fotografija. Leta 2013 je prejela prvo nagrado na nate?aju Fotografija leta revije Emzin. Katja Goljat was born in 1982 in Slovenj Gradec. At present she is finishing her Cultural studies at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana and the study of Photography at the Higher Educational College in Sežana. She also received additional education from the Higher School (Analogue Photography course) in Vrå, Denmark. She won the first award at the Photo of the Year 2013 contest organized by Emzin magazine. Katja Goljat nasceu em 1982 em Slovenj Gradec. Actualmente, está a terminar a licenciatura em Estudos Culturais na Faculdade de Ciências Sociais de Liubliana e o Curso de Fotografia da Escola Superior Técnica em Sežana. Frequentou também a Escola Superior da cidade de Vrå (Curso de Fotografia Analógica) na Dinamarca. Ganhou o primeiro lugar no concurso Foto do Ano, organizada pela revista Emzin.