Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 48

WWW.TVPMAGAZINE.COM WWW.THEVENUSPROJECT.COM Tento časopis vzniká a je editovaný s pomocou dobrovoľníkov a je schválený ako oficiálna súčasť Projektu Venus.