Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 46

HOVORTE S NAMI! ZAUJÍMA NÁS TO. Dajte nám vedieť, ako sa vám páči časopis Projektu Venus. Na spracovaní sa podieľali: Preklad: Matej Kotian Editácia: Matej Kotian, Tomáš Martinčok Štylistická korektúra: Matej Kotian, Tomáš Martinčok Grafická korektúra: Matej Kotian