Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 42

Humanitárny rozmer Jacquea Fresca V mojom predošlom článku som opísal osobnú skúsenosť zo stretnutia Jacqua Fresca a miesta, kde žije, t.j. Projekt Venus, a poukázal na niektoré veci, ktoré mne a ďalším návštevníkom prišli najzaujímavejšie. V tomto článku by som sa rád venoval netechnickej stránke koncepcie, pretože, presne ako Nikola Tesla, je Fresco viac ako len inžinier/inovátor. Jacques Fresco je nadovšetkým humanista, má veľmi rád idealistickú budúcnosť, v ktorej nám zobrazuje veľkolepý svet, ktorý na nás čaká v nasledujúcich rokoch. No jeho prístup je omnoho pragmatickejší a založený na konkrétnych hodnotách, ktoré existujú v súčasnom svete. Musím ale zdôrazniť, že: nejde o stoličkového filozofa / idealistu, ktorý sníva o nádhernom mieste v budúcnosti. Je to pragmatický jedinec, ktorý kreslí a vytvára návrhy tohto úžasného sveta a zakladá ich na princípoch vedy a prírody (dve veci, ktoré podľa neho, navzájom súvisia). Frescova humanitárna ideológia sa názorovo približuje Platónovi a Descartovi, berie si od oboch to najlepšie a kombinuje to s presvedčeniami svojimi i ostatných, aby si vždy overil, že to, o čo sa snaží, dosahuje najvyššiu možnú vierohodnosť. S odhodlaním a idealizmom Nelsona Mandelu a entuziazmom a charizmou prof. Briana Greena nám všetkým pripomína všetko to, o čom sme už počuli, ale nevenovali sme tomu patričnú pozornosť, keďže sme často zahltení množstvom informácií. vetľuje aj zároveň prečo a to takým spôsobom, ktorý nám pripomína matematický dôkaz. Využíva logiku tým správnym spôsobom, keď vysvetľuje všetko, čomu verí, bez toho, aby sa stratil v odbornej terminológii alebo aby sa zahltil silou techník, ktoré používa (ako to robí dnes mnoho matematikov, najmä v akademickej oblasti). Čím ale nechcem tvrd qiK1oH]B[[H]Zۘ[Hq/H1#Z[KZXHB[ݱeqhY[[HXXK[HZY[BXHqhYZ؞HH]iHYX]XHBYX0HZY XHYH[HhY]BZqhq/X[0H^qh[Y[KܰHKYZܰH1/YXHHݙY[K1oHH[ۘ\™H[H[\ZZKHhXZ\\[KHH[H[]\Z0][hXZZݘ[Hۙq#[X\Y݋1#[YY]K1oHH]\[\YqiHݛڛHq#ZKXBH[1#[Z1o]qiH YH] ܰHBZ^[ZXK]oH[B\iXZݘ[YHH1h[[]XܘZ[B]\[\\qiH[[ڱhp[H#X\[KܰHZ›ܙ[^]H][Z[KX]Y\\ZH[B\p[HZX[[[K[Y[HH[o[Y\HYH ZHޜY]H0^HH\ZHڙZH^0[H\K\0]K1oH\ؚ[XXZ[Xq/ݘ[ [H1oH[0HHHqhY[YHHZ\^ZJK\ۙHZq/H[\[#[H[[]\[\Y[ ZH\XqiHH1o] ^\\[XBݛښXYpK[ooH^\ۙHZ]BH\YHZX[[[KHYHqbҘX]YH\[0]HH0ݛH^qh[Y[ˈp[qiHq/KHZ^ܞܰBZ0K1oXHYH[HqiH\\HH1oHhY]H\q/ZHY][1#qhZYH^qh[Y[KHYHHX[HqiHݛH\HY\H \Z؞H[\Hp]]\˂ݛZHHH[[YKݛZH\\]Z\]KH KYqo\B