Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 4

Vo vyspelejšom a humánnejšom systéme vzdelávania by ľudia nadobudli nový typ hodnotového rebríčka. Uvedomili by si taktiež množstvo výhod vyplývajúcich zo spolupráce narozdiel od súťaživosti. V spoločnosti bez vlastných záujmov by bolo nemožné primäť talenty vedeckej a technickej obce, aby sa zapojili do výskumu zbraní alebo akéhokoľvek spoločnosť ohrozujúceho výskumu. Takýto prístup nazývame „praktická morálka“. Ale náš novší, humánnejší a produktívnejší prístup by zastával nevojenské riešenia v medzinárodných sporoch. To si žiada zaujať globálne stanovisko, ktoré by znamenalo značné zlepšenie a odvrátenie sa od národných a sebeckých záujmov. Mohli by sme použiť poznatky a informácie ako nástroje, ktoré by sme odložili, až by boli predstavené dôkazy vhodnejších metód. Niektorí ľudia spochybňujú morálnu povahu procesu, keď zdanlivo dostanú niečo za nič. Nedávno jeden študent vysokej školy oponoval mojej myšlienke „dostať niečo za nič“. Spýtal som sa ho, či za školu platí on, alebo jeho rodičia. Priznal, že školu mu platia rodičia. Potom som poukázal na to, že ak naozaj verí tomu, že by ľudia nemali dostať niečo za nič, tak potom, ak by niektorý z jeho bohatých príbuzných náhle umrel, poukázal som na to, žeby mal teda uprednostniť, aby financie šli FfGRl;6V&fPVRlZ ZGVFVB2::g&W76F7FZR\HHҒVL; [R6&L:Rb&fWFV&R:R,:7GW;fV6F,;6g斷Rl;f6R6WF\Kƒ<;FVVl;6WF&VVG&F\H;6fFBFWFF'KVG6VgƖWf7Fg:WVFVw&GV;ZR [fGR,:fR&7V;6W ZV; H:2R6WFHR6GVR:6RFVƖvVF;6Gf&bR:Z,:7GWVF7FF:VRL;6F,:Ff2G&V'V;F,:<;g7FfV:6VF&RGR [斬;&W7G&V6BfR7HV6::g&F,:&VF7FW&R`FF H:6R6Gf6F;F7FF&W7F'R[7L:VF6&fR6:FV6:Rb HֶKfV H6g&W,;&W,:b7G&G6&F7FV&G&FV6&f&F7FFVf:6RV֖[V:G&6V: [RlZWF6 KVF6F\K;V&VVfF6bWL:&77L:RW7GVR&&GV;L;GfB'W6R HV::6ZRW&\H;l;ֆGRBV;;'VF,:VF6Vƒf7F:6V&V6::VגV&'6RW\[:fƒVR斷F'W&7W&fFf:'RV:V&fǦfff&:6: H֒W\[:fVV&Ɛ'G&V&: [FR6'L:7G&V:7HV6:&&,:'F,:'V&VGfƐV&',:ƒl:GRl;6לZƖVf;6\K'&,:7GWf&:6:F7GW