Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 37

Večierok po evente sa konal v hoteli, kde sme sa večer predtým stretli s organizátormi. Prednášajúci, sponzori aj diváci boli pozvaní na mojito (kubánsky drink) na terasu hotela. Bola to posledná možnosť sa s ostatnými porozprávať a vymeniť si kontakty. Pre mňa osobne to boli krásne momenty, pretože sa mi veľa ľudí prihovorilo buď s tým, že považujú myšlienku ekonomiky založenej na zdrojoch za zaujímavú, alebo že už o Projekte Venus minimálne počuli. Požiadali ma, aby som sa podujala na ďalšie prezentácie; jedna mala byť pre miestny novinársky klub, k čomu už aj došlo, a dostala som aj pozvanie od skupiny ekonómov a biznismenov! Detaily však musíme ešte dohodnúť, pretože organizátor aktuálne v čase, keď píšem tieto riadky (rok 2013), cestuje, ale sľúbili mi, že ma bude kontaktovať, len čo sa vráti späť na ostrov. A dokonca som dostala ešte jednu pozvánku, ale tú mi musia ešte potvrdiť. Rozdalo sa strašne veľa vizitiek, tí, ktorí nemali vizitky, si povymieňali emaily, dopili sme mojito a ľudia sa pomaly pobrali domov. Som si istá, že každý si so sebou odniesol nádhernú spomienku na tento zážitok a želá si, aby sa udalosť opakovala aj nasledujúci rok. Odfotené po udalosti. Rozprávam sa s jedným z rečníkov. Hovoril o systéme, ktorý by filtroval vodu. Jeho myšlienka spadá do myšlienok Projektu Venus. Pracuje tiež ako novinár, ktorý ma pozval, aby som viac porozprávala o Projekte Venus v miestnom klube novinárov.