Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 36

Ľudia, ktorých som poznala a nevidela celé roky, prichádzali a bol to úžasný pocit vidieť ich zaujatých mojou prednáškou. Niektorí prišli preto, lebo už počuli o Projekte Venus a chceli sa dozvedieť viac!Svetlá boli stlmené a Miguel vykročil na pódium. Začal krátkym úvodom, aby nás všetkých privítal a predstavil aj koordinátora pre európsky TEDx, Antonia Broglia. Antonia mala dyna-mickú prezentáciu a potom dala slovo ďalším rečníkom.Z eventu som si odniesla strašne veľa, hodiny ubehli ako voda. Obohacujúce prednášky ďal-ších prezentujúcich sa miešali s videami z ďašlích medzinárodných podujatí TED, kúzelník, ktorý urobil zopár kartových trikov a trio komediantov, ktoré zahralo také úžasné improvi-začné divadlo, že nám od smiechu tiekli slzy. Ranná prestávka na kávičku o poschodie vyššie bola vítaná - príležitosť natiahnuť si nohy. Fotograf sa nás postupne pýtal, či sa môžeme postaviť pred panel s menom sponzora, presne ako to robia aj slávne osobnosti na veľkých podujatiach. Prišlo mi to ako sen. Odfotila som sa s Txetxo, mojím kolegom z tunajšieho tímu Projektu Venus. Potom sme sa vrátili späť na pódium a dali si obed. Občerstvenie bolo formou bufetového štýlu s tradičným mallorským alebo španielskym jedlom ako empanada, jamón serrano, mallorský syr... mňam! Samozrejme, došlo aj k ďalšiemu zoznamovaniu a potom sme sa vrátili do divadla na posledné kolá prezentácií. Bola som posledná, o možnosť ísť posledná som si sama požiadala, keďže som si pomyslela, žeby mi to dalo priestor vysvetliť ako funguje ekonomika založená na zdrojoch a ako by poňala všetky myšlienky, ktoré sme si vypočuli za celý deň. Predo mnou vystúpil riaditeľ pediatrického oddelenia v miestnej nemocnici, ktorý navštevuje Chad každoročne, aby pomohol deťom. Jeho prednáška nás chytila za srdce a posledný obrázok na plátne bolo mŕtve dieťa zabelené v látke ležiace na váhach. To rozplakalo každého v sále. Emocionálne som bola takmer na dne, keď som zhliadla obrázok mŕtveho dieťaťa, a keď som si pomyslela, ako v F&V2:FF&HfZSf\H6Ц66VHZR7WfZZV7FRFF7&F6W'l;6g7L;V:&V֖WFƒfFV Hg&\Z;F&&:&FGR6l:KF,;66&&ff6V:W66R\H6Чg&H֖ ;6FVVV[R66ZVfFRlZWF :'H:6VF6Rb<:RPח6V6L;6F,:[ƖFRfFWR6&VG7FfZPV֖R[V;G&6 K\HF,:6\[V:ƒFVZR7fWB<:F6g'\ZVRV&:&f\X&F