Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 33

Keď sme sa lúčili, požiadal ma, aby som mu zaslala krátku prezentáciu toho, o čom chcem hovoriť. Cez „Prezi“ som mu poslala prezentáciu s 3 jednoduchými slajdmi a veľmi stručnou osnovou toho, čo mi prišlo najzaujímavejšie a čo som považovala za provokatívne k zamysleniu. O pár dní sa mi Miguel ozval a oznámil, že ako on, aj organizátori podujatia by boli veľmi radi, ak by som vystúpila. Moja prihláška o účasť na TEDx Passeig des Born bola tentoraz oficiálna! Až potom som začala reálne pracovať na tom, čo budem prezentovať. Prepánajána! Vtesnať 70 rokov Jacqueovej práce do 18-minútovej prezentácie nebude naozaj ľahká úloha. Všade, kam som išla, som so sebou nosila kúsok papiera a pero, aby som si zapísala akékoľvek inšpiratívne myšlienky, ktoré by ma napadli. Moj pracovný stôl sa razom ohýbal pod hromadou papierov, šálkami čaju a preplnenými popolníkmi. Dostala som sa do fázy, kedy som si znova a znova čítala všetko, čo som napísala pred tým, ako som začala pridávať ďalšie informácie a myslím si, že to mi pomohlo s memorovacím procesom. Editovanie textu, presúvanie odstavcov a vkladanie ich do ucelených myšlienkových blokov, mazanie či prepisovanie niektorých častí a pod. mi zabralo nespočetné množstvo hodín. Veľa času mi zabralo aj konzultácie videí v súvislosti s myšlienkami a potvrdením, že všetko, čo chcem povedať, poviem aj správne. Keď som skončila, text a powerpoint prezentáciu si napokon pozreli Roxanne a Jacque, aby vyniesli konečný verdikt. Proces prípravy powerpoint prezentácie bol jeden z najcennejších skúseností! V spolupráci so Zavenom, ktorý koordinuje mediálne grafické oddelenie Projektu Venus, sme uskutočnili telefonát cez Facebook. Hovorili sme o tom, žeby sme radi zapojili ľudís grafickým návrhárskym talentom, aby nám pomohli vytvoriť originálne obrázky k prezentácii. Odozva bola neopísateľná. (Tu sa musím ospravedlniť 4 ľuďom, ktorí ma kontaktovali cez FB konto súkromne, ale ich správy boli presunuté do pošty „Iné“ a našla som si ich až keď prezentácia skončila. Dúfam, že dostali moju oneskorenú odpoveď!) Marcie and Stewart zo Spojených štátov, Domenico a Beniamino a jeho žena v Taliansku, Mauro z Argentíny, Jimmy zo Švédska., Ben z Veľkej Británie a Zaven z Lobanonu, tí všetci sa zúčastnili na skupinovom hovore cez Skype a začali prenášať moje predstavy, ktoré som mala v hlave, na papier a kresliť. Fascinovali ma, ako to dokázali, niektorí s pomocou grafických nástrojov, iní ručne. Moje dva náčrty ceruzkou, ktoré som spravila, aby som sa pokúsila predstaviť, čo som mala na mysli, vyzerali popri týchto umeleckých výtvoroch dosť pateticky. Postupne ale veci začali do seba zapadať. Miguel z TEDx bol v neustálom kontakte so všetkými rečníkmi a poslal nám linky na internetovú a Facebook stránku, ktoré vytvoril kvôli udalosti. Mal nás upozorniť, keď potvrdili účasť nového prezentujúceho alebo keď sa pridal ďalší sponzor alebo dobrovoľník k organizačnému tímu. Poprosil ma tiež o fotku a biografiu. Nikdy predtým som nepísala svoju vlastnú biografiu. Bol to strašne čudný pocit, keď som mala písať v tretej osobe o sebe, ako keby to bolo pre niekoho iného! Napokon ale to, čo dali na internet, nebolo to, čo som im poslala, aj keď to bola celkom slušná biografia, ale nesťažujem si! :D