Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 29

vyhodnotil šie dve jedvšetkých to oddelení nami? keď už anie? Pán Jones, nemajte obavy, centrálna kybernetika je tu od toho, aby spustila automatizovanú ekonomiku, ktorá vám poskytne všetok tovar a služby bez peňazí alebo manuálnej práce. Je len na vás, čo sa rozhodnete robiť s voľným časom, ktorý vám ekonomika založená na zdrojoch poskytne. autor Stan Aizin